Kategorie: Server

Apache + PHP - Přihlašování SSL certifikátem

Zprovoznění HTTPS v Apache

ln -s /etc/apache2/mods-available/ssl.load /etc/apache2/mods-enabled/
ln -s /etc/apache2/mods-available/ssl.conf /etc/apache2/mods-enabled/
ln -s /etc/apache2/sites-available/default-ssl /etc/apache2/sites-enabled/
/etc/init.d/apache2 restart
Nyní by mělo by měl Apache naslouchat na portu pro HTTPS.

Požadavek na přihlášení certifikátem uživatele

nano /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl
 SSLVerifyClient require
 SSLVerifyDepth 10
 SSLOptions +StdEnvVars

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.