Kategorie: Desktop

FortiVPN na Ubuntu

Postup využívající OpenFortiVPN a grafický Network Manager.

Nainstalujte OpenFortiVPN a jeho podporu pro grafický NetworkManager:
sudo apt install openfortivpn network-manager-fortisslvpn-gnome
V nastavení Gnome/Mate otevřete sítě a přidejte síť VPN - zvolte typ "Fortinet SSLVPN".

Pokud připojení selhává, zkontrolujte log:
journalctl -xe
Pravděpodobně najdete chybu, jako níže uvedený nedůvěryhodný certifikát:
kvě 16 19:07:42 optiplex NetworkManager[5649]: ERROR: Gateway certificate validation failed, and the certificate digest is not in the local whitelist. If you trust it, reru>
kvě 16 19:07:42 optiplex NetworkManager[5649]: ERROR:   --trusted-cert f7f4baf6e23de5a10be33f5f10c56f3b5e0da81833e13d810df7a6593a1fea41
kvě 16 19:07:42 optiplex NetworkManager[5649]: ERROR: or add this line to your configuration file:
kvě 16 19:07:42 optiplex NetworkManager[5649]: ERROR:   trusted-cert = f7f4baf6e23de5a10be33f5f10c56f3b5e0da81833e13d810df7a6593a1fea41
kvě 16 19:07:42 optiplex NetworkManager[5649]: ERROR: Gateway certificate:
kvě 16 19:07:42 optiplex NetworkManager[5649]: ERROR:   subject:
...
V takovém případě stačí v nastavení VPN připojení pod tlačítkem "Advanced" zadat do "Trusted certificate" výše uvedený řetězec.

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.