Kategorie: LDAP

LDAP - Linuxoví uživatelé (PAM, NSS)

Nastavení PAMu a NSS tak, aby se uživatelé v LDAPu mohli přihlašovat stejně jako běžní Linuxoví uživatelé.

Část s NSS užijete i pokud používáte Kerberos a chcete informace o uživatelích distribuovat přes LDAP. Samotný Kerberos totiž vyžaduje vytvořené lokální účty pro přihlášení. Na to stačí tato konfigurace NSS. Jinak modul PAM by pak byl samozřejmě nahrazen modulem Kerbera.
apt-get install libnss-ldap libpam-ldap
Následovat bude palba otázek týkajících se nastavení LDAP serveru.

NSS

Tato část umožní přihlášení na uživatele v LDAP pomocí su a přiřazování jejich uživatelského jména k UID. Na přímé přihlašování uživatelů ale stačit nebude. Na to níže přidáme PAM. Následující konfigurační soubor nastavuje odkud se budou uživatelé brát. compat představuje běžné lokální účty a ldap účty v LDAPu. Protože je LDAP až za lokálními účty, pokud by nějaký uživatel existoval v obou databázích, bude mít přednost lokální účet před LDAPovým.
nano /etc/nsswitch.conf
passwd:     compat ldap
group:     compat ldap
shadow:     compat ldap
hosts:     files dns ldap
networks:    files ldap
protocols:   db files
services:    db files
ethers:     db files
rpc:      db files
netgroup:    nis
nano /etc/libnss-ldap.conf
base dc=test
uri ldap://192.168.56.101
ldap_version 3
#rootbinddn cn=system,cn=admins,ou=users,dc=test
#bindpw heslo
bind_policy soft # Toto zamezi chybam pri startu
#(Pozdeji pridam SSL)

PAM

PAM umožní přímé přihlašování uživatelů (autentizaci) a také změnu jejich hesla. Moduly PAM se týkají:
 • account - Má daný uživatel přístup k dané službě? (expirace hesla, existence uživatele)
 • auth - Je toto skutečně onen uživatel? (vyžádání a ověření hesla)
 • password - Změna hesla
 • session - Akce před a po přihlášení (vytvoření domovského adresáře)
Důležitost modulů:
 • requisite - Pokud se nepovede, okamžitě konec neúspěchem
 • required - Pokud se nepovede, nakonec končí neúspěchem
 • sufficient - Pokud se povede, stačí k úspěchu, jinak se pokračuje
 • optional - Rozhoduje jenom pokud je poslední a přijde na něj řada
nano /etc/pam.d/common-account
account sufficient pam_unix.so
account sufficient pam_ldap.so
nano /etc/pam.d/common-auth
auth sufficient pam_unix.so nullok_secure
auth required  pam_ldap.so use_authok use_first_pass
nano /etc/pam.d/common-password
password sufficient pam_unix.so nullok obscure md5
password sufficient pam_ldap.so nullok use_authok md5
nano /etc/pam.d/common-session
session required pam_unix.so
session optional pam_ldap.so
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0077
nano /etc/pam_ldap.conf
base dc=test
uri ldap://192.168.56.101
ldap_version 3
#binddn cn=system,cn=admins,ou=users,dc=test
#bindpw heslo
bind_policy soft # Toto zamezi chybam pri startu
#pam_filter objectclass=posixAccount # objectClass uzivatelu
#pam_login_attribute cn # atribut s prihlasovacim jmenem
#(Pozdeji pridam SSL)

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.