Kategorie: Desktop

Myš přes sériový port

Nalezení správného portu

První sériový port je /dev/ttyS0. Následující příkaz by měl vypisovat výstup ze sériového portu. Pokud se ve výpisu bude projevovat pohyb s myší (pokud bude stát, nebude se nic vypisovat), našli jsme správný port.
inputattach --microsoft /dev/ttyS0
(inputattach: device initialization failed znamená, že zařízení je používáno (zejména pokud je myš už zprovozněná))

Konfigurace

Nejdříve musíme vybrat správný ovladač: (pravděpodobně podle nápisu na myši, počtu tlačítek, nebo zkusmo :)
inputattach --help
 --sunkbd     -skb   Sun Type 4 and Type 5 keyboards
 --lkkbd     -lk    DEC LK201 / LK401 keyboards
 --vsxxx-aa    -vs    DEC VSXXX-AA / VSXXX-GA mouse and VSXXX-A tablet
 --spaceorb    -orb   SpaceOrb 360 / SpaceBall Avenger
 --spaceball   -sbl   SpaceBall 2003 / 3003 / 4000 FLX
 --magellan    -mag   Magellan / SpaceMouse
 --warrior    -war   WingMan Warrior
 --stinger    -sting  Gravis Stinger
 --mousesystems  -msc   3-button Mouse Systems mouse
 --sunmouse    -sun   3-button Sun mouse
 --microsoft   -bare   2-button Microsoft mouse
 --mshack     -ms    3-button mouse in Microsoft mode
 --mouseman    -mman   3-button Logitech / Genius mouse
 --intellimouse  -ms3   Microsoft IntelliMouse
 --mmwheel    -mmw   Logitech mouse with 4-5 buttons or a wheel
 --iforce     -ifor   I-Force joystick or wheel
 --newtonkbd   -newt   Newton keyboard
 --h3600ts    -ipaq   Ipaq h3600 touchscreen
 --stowawaykbd  -ipaqkbd Stowaway keyboard
 --ps2serkbd   -ps2ser  PS/2 via serial keyboard
 --twiddler    -twid   Handykey Twiddler chording keyboard
 --twiddler-joy  -twidjoy Handykey Twiddler used as a joystick
 --elotouch    -elo   ELO touchscreen, 10-byte mode
 --elo4002    -elo6b  ELO touchscreen, 6-byte mode
 --elo271-140   -elo4b  ELO touchscreen, 4-byte mode
 --elo261-280   -elo3b  ELO Touchscreen, 3-byte mode
 --mtouch     -mtouch  MicroTouch (3M) touchscreen
 --touchit213   -t213   Sahara Touch-iT213 Tablet PC
 --touchright   -tr    Touchright serial touchscreen
 --touchwin    -tw    Touchwindow serial touchscreen
 --penmount    -pm    Penmount touchscreen
 --fujitsu    -fjt   Fujitsu serial touchscreen
Příkaz po ručním spuštění nefunguje, OPRAVDU se musí napsat do rc.local!
nano /etc/rc.local
inputattach -mman /dev/ttyS0
Změna se projeví po restartu.

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.