Kategorie: Obecné

PowerOff

PowerOff je jednoduchý program umožňující mimo jiného i vzdálené vypínaní, zapínaní či zamykání počítače.

Samotná aplikace je přenosná - je to samotný EXE soubor, který je možné kdekoli spustit. Pro využití možností vzdáleného ovládání ho je možné nainstalovat jako službu (přitom se nejenom zaregistruje do registru, ale také se nakopíruje do systémového adresáře, takže původní EXE se může smazat) a chránit vzdálené ovládání heslem.

Stáhnout PowerOff (168KB, EXE)

Ovládání z příkazového řádku

Pro zautomatizování některých činností není špatný nápad používat PowerOff jako příkaz příkazového řádku. Můžeme ho tak volat z dávkových souborů nebo dokonce vlastní aplikací. Pár užitečných příkladů:

Nainstalovat tady jako službu

Umožní pozdější vzdálené ovládání.
poweroff no_action -remote_pswd heslo -remote_port 3210 -allow_remote -notray -create_service

Nainstalovat tady jako službu a pravidelně počítač vypínat

Nejenom že umožní vzdálené ovládání, ale také bude počítač pravidelně vypínat ve 20:00, pro případ že by někdo zapomněl počítač zapnutý přes noc. Uživatel bude 5 minut předem varován aby si uložil svoji práci pro případ že by v tu dobu počítač ještě stále používal.
poweroff poweroff -remote_pswd heslo -remote_port 3210 -allow_remote -notray -create_service  -warn -warntime 300 -msg "Počítač bude za 5 minut vypnut!\nUložte si prosím svoji práci!" -force -scheduled -time 20:00

Vypnout vzdálený počítač s nainstalovaným PowerOff

poweroff shutdown -remote 192.168.0.10 -password heslo

Zapnout vzdálený počítač podporující WakeOnLan

poweroff wol -ip 192.168.0.10 -subnet 255.255.255.0 -mac 0050BF0852A2

Ovládání z linuxového Telnetu

PowerOff používá jako svůj protokol obyčejný Telnet, jenom s vlastními příkazy a na portu 3210. Posílat příkazy PowerOff tedy můžeme i z linuxového klienta Telnetu. Rovnou přejdeme k automatizaci a použijeme příkaz tak jak by ho bylo možné použít i v bashovém skriptu:
( sleep 2; echo "password heslo"; sleep 1; echo "action poweroff"; sleep 1; echo "when immediate"; sleep 1; echo "quit" ) | telnet 192.168.56.101 3210
Jak vidíte, skript je plný sleepů, které mají zajistit aby druhá strana stihla odpovědět. Pokud by zde nebyly, PowerOff by jenom zobrazil několik výstražných dialogů uživateli o socketu. Na druhou stranu ale díky nim trvá vykonání skriptu poměrně dlouho i na rychlých sítích. Můžete se je zkusit experimentálně zkrátit, ale budete pak riskovat že druhá strana nestihne všechny instrukce zpracovat. Za lepší řešení považuji nečekat na skončení tohoto

Ovládání z windowsového NetCat (nc.exe)

Samotný PowerOff při vypínání již vypnutého počítače zobrazuje chybové hlášky. Bohužel se mi je nepodařilo potlačit tak aby je nezobrazoval. Obejít to jde ale použitím běžného Telnetového klienta místo PowerOff. Bohužel příkaz Telnet který je zabudovaný ve Windows zatvrzele vyžaduje vstup z klávesnice a přesměrování vstupu na něj nefunguje. (To jde zase obejít simulováním stisků kláves např. ve VBS, ale už to zase vyžaduje viditelnou konzolu, což je slepá ulička) Použijeme tedy příkaz NetCat (nc).

Stáhnout NetCat (60KB, EXE)

Pro otevření spojení se čtením instrukcí ze souboru použijte příkaz:
nc 192.168.56.29 3210 < soubor.txt
Soubor soubor.txt by pak měl obsahovat například:
password heslo
action poweroff
who local
when immediate
doit
quit

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.