Kategorie: Desktop

Přizpůsobení Gnome Shell

Do levého panelu Gnome Shellu lze aplikace přetahovat z Aktivit, co když ale chcete přidat něco vlastního, jako např. ikonu pro otevření konkrétní složky ve správci souborů?

Základ je jednoduchý - vyhledáte aplikaci v nabídce Aktivit a přetáhnete ji do levého panelu, kde ji pak máte po ruce. Jenže k tomu musí odpovídající spouštěč (ekvivalent Zástupce z Windows) již existovat v některém ze standardních adresářů:
/usr/share/applications/
~/.local/share/applications/
Pokud chcete přidat aplikaci, která se mezi aplikacemi v Gnome nezobrazuje, je potřeba vytvořit vlastní spouštěč. Ten se může hodit i pro vytvoření spouštěče aplikace, která tu už svůj spouštěč má, ale chcete ji spouštět s vlastními parametry - a vytvořit tak např. ikony Dokumentů nebo Stažených, které otevřou odpovídající adresáře ve vámi používaném správci souborů.

Vytvoření vlastního spouštěče

Vytvořte .desktop soubor pro váš spouštěč:
nano ~/.local/share/applications/moje.desktop
[Desktop Entry]
Name=HomeDir
Exec=/usr/bin/caja /home/jkalina
Icon=system-file-manager
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=false
Za vzor lze použít soubory spouštěčů ze systému - např:
/usr/share/applications/nautilus.desktop
/usr/share/applications/caja.desktop
Následně se musíte odhlásit a znovu přihlásit, aby šlo ikonu vyhledat přes vyhledávání pod tlačítkem Aktivity. Jakmile ji vyhledáte, můžete ji přetáhnout do levého panelu (favourites).

Nastavení jako důvěryhodný

Pro některé potřeby může být potřeba nastavit spouštěč jako důvěryhodný - např. aby šel spustit dvojklikem ve správci souborů:
# caja
gio set ~/.local/share/applications/moje.desktop "metadata::caja-trusted-launcher" true
# nautilus
gio set  ~/.local/share/applications/moje.desktop "metadata::trusted" true

Skrytí disků na panelu

Pokud v levém panelu Gnome Shellu naopak nechcete ikony disků, skryjete je pomocí:
gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock show-mounts false

Formát času v horním panelu

Použijte rozšíření Gnome Shell panel-date-format

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.