Kategorie: Jiné

Seznam TCP/UDP/IP portů

Nejprve jak skenovat porty

nmap -sT 127.0.0.1
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2011-02-20 16:13 CET
Nmap scan report for localhost.localdomain (127.0.0.1)
Host is up (0.0017s latency).
Not shown: 993 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp  open ssh
80/tcp  open http
139/tcp open netbios-ssn
389/tcp open ldap
445/tcp open microsoft-ds
631/tcp open ipp
3306/tcp open mysql

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.37 seconds

Dobře známé (0-1023)

PortProtokolKomentář
1tcp/udptcpmux (TCP Port Service Multiplexer)
7tcp/udpEcho (ping) (standart)
9tcp/udpDiscard (černá díra) (standart)
11tcp/udpsystat (Aktivní uživatelé)
13tcp/udpdaytime (Aktuální čas, lze použít k synchronizaci, ale nepřesné)
17tcp/udpqotd (Citát dne, zneužíváno k sociálnímu inženýrství)
19tcp/udpchargen (Generátor náhodných znaků, zneužíváno k DoS)
20tcp/udpFTP (datový port, nemusí se forwardovat)
21tcp/udpFTP (řízení)
22tcpSSH (vzdálená správa)
23tcp/udpTelnet
25tcp/udpSMTP (email)
37tcp/udpTime (zneužíváno k DoS)
42tcp/udpHost Name Server / WINS replikace
43tcp/udpWho Is
53tcp/udpDNS (Překlad doménových jmen)
67tcp/udpBootstrap server (DHCP Lease)
68tcp/udpBootstrap klient (DHCP Lease)
69tcp/udpTFTP
79tcp/udpFinger
80tcpHTTP (Web)
88tcp/udpKerberos
101tcp/udpNIC Host Name Server
109tcp/udpPOP2
110tcp/udpPOP3
111tcp/udpsunrpc (Vzdálené volání procedur)
123tcp/udpNTP (Synchronizace času)
135tcp/udpNETBIOS WINS Manager (DHCP Manager)
137tcp/udpNETBIOS Name Service (Hledání okolních počítačů)
138tcp/udpNETBIOS Datagram Service (Přihlašování k doméně - NETLOGON)
139tcp/udpNETBIOS Session Service (Vzdálený registr, Konzole pro správu, Tisk)
143tcp/udpIMAP (Přístup k emailové schránce)
161tcp/udpSNMP (Správa sítě, nezaměňovat se SMTP!)
213tcp/udpIPX (Novell)
220tcp/udpIMAP3
389tcp/udpLDAP
443tcp/udpHTTPS (HTTP nad SSL)
513udpwho (Seznam přihlášených uživatelů)
514udpsyslog
515tcp/udplpd (Tisková fronta)
519tcp/udpunixtime
520udpRIP (Dynamické routování)
524tcp/udpNCP
525tcp/udptimed (Časový server)
532tcp/udpnetnews (Čtení zpráv)
533tcp/udpnetwall (Nouzové všesměrové vysílání)
540tcp/udpuucp
541tcp/udpuucp-rlogin
543tcp/udpklogin (Kerberos login)
544tcp/udpkshell (Kerberos rsh)
550tcp/udpnew-who
563tcp/udpNNTPS (NNTP přes SSL)
565tcp/udpwhoami
636tcp/udpLDAPs (LDAP přes SSL)
666tcp/udpDoom
689udpNMAP
744tcp/udpFlexible License Manager
749tcp/udpAdministrace Kerberos
750tcp/udpKerberos verze iv
991tcp/udpnas (Netnews Administration System)
992tcp/udptelnets (Telnet přes SSL)
993tcp/udpimaps (IMAP 4 přes SSL)
994tcp/udpirc (IRC přes SSL)
995tcp/udppop3s (POP3 přes SSL)

Registrované (1024-49151)

PortProtokolKomentář
1080udpSocks
1352tcpLotus Notes
1433tcpMS SQL Server
1434udpMS SQL Server (Browser service)
1498tcp/udpSybase SQL Any
1524tcp/udpingres (A také malware Trinoo!)
2049tcp/udpNFS (Vzdálený souborový systém)
3050tcpFirebird (SAS) (gdb_db)
3389tcpRDP - Remote desktop protocol (Vzdálená plocha)
5800tcpVNC-HTTP (Webový klient k 0. obrazovce)
5801tcpVNC-HTTP (Webový klient k 1. obrazovce)
5802tcpVNC-HTTP (Webový klient k 2. obrazovce)
5803tcpVNC-HTTP (Webový klient k 3. obrazovce)
5900tcpVNC (0. obrazovka)
5901tcpVNC (1. obrazovka)
5902tcpVNC (2. obrazovka)
5903tcpVNC (3. obrazovka)
8080tcpAlternativní HTTP

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.