Kategorie: Desktop, Skripty CMD / BAT / VBS

Softwarové zjištění typu (modelu) a sériového čísla notebooku

Jak softwarově detekovat typ notebooku, model notebooku, sériové číslo notebooku nebo základní desky počítače, z příkazové řádky.

Linux

Tady vše zjistíte příkazem: (vyžaduje práva správce)
sudo dmidecode -t system
# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.6 present.

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
	Manufacturer: ASUSTeK Computer INC. (Výrobce)
	Product Name: 1215B (Typ)
	Version: x.x
	Serial Number: BXXXXXXXXXXX (Sériové číslo)
	UUID: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
	Wake-up Type: Power Switch
	SKU Number: 1215B
	Family: Eee PC
...

Windows

Pro výpis typu modelu notebooku do příkazové řádky zadejte:
wmic /namespace:\\root\wmi path MS_SystemInformation
Pro sériové číslo ještě jednodušeji:
wmic bios get serialnumber

Linux - další periferie

lspci -v
lsusb -v

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.