Kategorie: Skripty

Spuštění skriptu po startu systému - povolení rc.local

Dříve pro spuštění příkazu po každém startu stačilo upravit soubor /etc/rc.local. V moderních distribucích už je potřeba vytvořit vlastní systemd službu, nebo povolit předdefinovanou službu která spustí starý /etc/rc.local.

Je potřeba upravit definici systemd služby, aby šlo povolit její spuštění při startu:
sudo nano /lib/systemd/system/rc-local.service
[Unit]
Description=/etc/rc.local Compatibility
Documentation=man:systemd-rc-local-generator(8)
ConditionFileIsExecutable=/etc/rc.local
After=network.target

[Service]
Type=forking
ExecStart=/etc/rc.local start
TimeoutSec=0
RemainAfterExit=yes
GuessMainPID=no

# potřeba přidat:
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Po přidání WantedBy je možné službu povolit při startu:
sudo systemctl enable rc-local
Pokud ještě nemáte vytvořený vlastní rc.local skript, vytvoříte ho následovně:
sudo nano /etc/rc.local
#!/bin/bash

# můj skript:
echo '1500' > '/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs';

exit 0
sudo chmod a+x /etc/rc.local

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.