Kategorie: Server

Ubuntu repozitáře do jiných distribucí (Debian, Mint)

Zejména co s chybou "Následující podpisy nemohly být ověřeny, protože není dostupný veřejný klíč"

Varianta 1: sources.list + gpg

Přidejte si požadované repozitáře do seznamu zdrojů:
sudo nano /etc/apt/sources.list
...
deb http://ppa.launchpad.net/fta/ubuntu lucid main
Aktualizace skončí chybou kvůli chybějícím klíčům. Zkopírujte si tedy odtud číslo chybějícího klíče:
sudo apt-get update
...
Staženo 217 kB za 10s (20,3 kB/s)                       
Čtu seznamy balíků… Hotovo
W: Chyba GPG: http://ppa.launchpad.net lucid Release: Následující podpisy nemohly být ověřeny, protože není dostupný veřejný klíč: NO_PUBKEY 632D16BB0C713DA6
A tento klíč si přidejte do důvěryhodných:
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv 632D16BB0C713DA6
gpg --export --armor 632D16BB0C713DA6 | sudo apt-key add -

Varianta 2: sources.list.d + apt-key

echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main" > /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main" >> /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
apt-get update
A jde se intalovat:
apt-get install oracle-java7-installer

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.