Kategorie: Skripty CMD / BAT / VBS

VBS - Užitečné příkazy a ukázky syntaxe

Tato stránka pouze shrnuje některé poznatky bez ladu a skladu, nicméně formou užitečných příkladů

Základy

WScript.Echo "Vítejte v testovací aplikace"
Vstup = InputBox("Zadejte vstupní řetězec","Vstupní dialog")
Promenna = "Zadaný řetězec: " & Vstup
MsgBox Promenna
' Komentář
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
   WScript.Echo "Nebyly zadány žádné argumenty"
Else
   For each arg in WScript.Arguments  
      WScript.Echo "Argument: "  & arg
   Next
End If

Spuštění programu

Stejným způsobem lze spouštět i jiné VBS skripty, nebo dokonce otvírat soubory asociovanými programy.
 Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
 WshShell.Run "C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r -t 0"

Načtení souboru do proměnné

 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set txt = fso.OpenTextFile("test.txt")
 obsah = txt.ReadAll
 txt.Close
 MsgBox obsah

Utilitka pro dialogy z BATu

If WScript.Arguments.Count=0 Then
 MsgBox "(bez zpravy)",0,"Netlogon"
ElseIf WScript.Arguments.count=1 Then
 MsgBox WScript.Arguments(0),0,"Netlogon"
ElseIf WScript.Arguments.count=2 Then
 response = MsgBox(WScript.Arguments(0),vbYesNo,"Netlogon")
 If response = vbYes Then
  Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.Run WScript.Arguments(1)
 End If
End If

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.