Kategorie: Desktop

VirtualBox USB trubleshotting

Failed to attach the USB device ... to the virtual machine ...
Failed to create a proxy device for the USB device.
(Error: VERR_READ_ERROR).

Result Code: NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Component: Console
Interface: IConsole {8ab7c520-2442-4b66-8d74-4ff1e195d2b6}
sudo dpkg-reconfigure virtualbox-dkms
sudo apt-get install --reinstall virtualbox-dkms
Zkontrolovat jestli není USB zařízení připojené k jiným virtuálním počítačům!

Ověření zda aktuální uživatel je zařazený do skupiny vboxusers:

groups
Výstup musí obsahovat vboxusers - jinak nutno přidat:
sudo adduser user vboxusers
VBoxManage list usbhost
Nezobrazuje se u problémového zařízení Current State: Held ?

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.