Kategorie: Skripty

Vzdálené vypínání počítače

Vzdálené vypínání počítače použitelné ve vlastních skriptech a programech. Lokální počítač s Linuxem a vzdálené počítače Windows nebo Linuxem.

PowerOff

PowerOff není pouze linuxový příkaz ale také stejnojmený program schopný běžet jako služba pod Windows, umožňující mimo jiného vzdálené vypínání počítače. Z linuxu mu můžeme také dát příkaz k vypnutí pomocí telnetu:
( sleep 2; echo "password heslo"; sleep 1; echo "action poweroff"; sleep 1; echo "when immediate"; sleep 1; echo "quit" ) | telnet 192.168.56.101 3210
Díky telnetovému protokolu to je možné stejně řešit z většiny programovacích jazyků na většině operačních systémů.

SSH s klíčem

V Linuxu to řeším spíše přes SSH, kvůli relativně dobré bezpečnosti - přihlašování je možné řešit pomocí asymetrického klíče, jehož privátní část máme na počítači kterým chceme vypínat a veřejnou část na počítačích které chceme vypínat. Veřejnou část není nutné zamykat do trezoru, díky asymetričnosti klíče ho není možné zneužít. (Pro přihlášení do počítače s veřejným klíčem je potřeba privátní klíč)

Vygenerování klíče

ssh-keygen
Tím vznikne soukromý klíč id_rsa a veřejný klíč id_rsa.pub v adresáři ~/.ssh.

Vygenerování klíče

Veřejný klíč id_rsa.pub je třeba zkopírovat na stanice a zanést do ~/.ssh/authorized_keys uživatele na kterého se chceme přihlašovat. (znak ~ představuje domovský adresář) Pravděpodobně to bude root, který má právo vypnout počítač a jeho domovský adresář je v /root. Pokud jste už veřejný klíč nakopírovali a přihlásili jste se k danému počítači, nainstalujeme veřejný klíč jako použitelný pro přihlašování příkazem:
cat id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
Tímto příkazem nainstalujeme veřejný klíč id_dsa.pub v aktuálně otevřeném adresáři jako klíč kterým se bude moci přihlásit uživatel, jež tento příkaz spustil. Přihlaste se tedy nejdříve na patřičného uživatele a vejděte do složky s nakopírovaným klíčem než příkaz spustíte.

Přihlášení

Nyní se můžete pomocí privátního klíče přihlásit k počítači na který jste nakopírovali veřejný klíč k uživatelskému účtu, do jehož domovské složky jste veřejný klíč nakopírovali:
ssh -i ~/.ssh/id_rsa root@192.168.56.25

Vzdálené vypnutí počítače

Přidáním jednoho argumentu do příkazu máme hotový příkaz pro vypnutí počítače po síti. (Místo aby se otevřela vzdálená konzole, rovnou se provede příkaz poweroff, který tento počítač vypne)
ssh -i ~/.ssh/id_rsa root@192.168.56.25 "poweroff"
Navíc to nevyžaduje na stanicích nic, mimo běžného SSH serveru (který už pravděpodobně máte nainstalovaný) a nakopírovaného veřejného klíče.

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.