Kategorie: Obecné

Windows - Vlastní služba v C++

Moje jednoduchá služba v C++ spouštějící BATový skript těsně po startu počítače (ještě pod přihlašovací obrazovkou), těsně před vypnutím počítače a jeden ještě každou hodinu. Výjmenčné spíše tím, že běží pod uživatelem SYSTEM, tedy účtem NT jádra.

Stáhnout

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <winsvc.h>
#include <tchar.h>

#define SVCNAME TEXT("JKbat")
#define SVCDESC TEXT("JKbat")

SERVICE_STATUS_HANDLE g_ServiceStatusHandle; 
HANDLE g_StopEvent;
DWORD g_CurrentState = 0;
bool g_SystemShutdown = false;
void WINAPI ServiceMain(DWORD argc, LPTSTR *argv);
DWORD WINAPI HandlerEx(DWORD control, DWORD eventType, void *eventData, void *context);
void ReportStatus(DWORD state);
void install();
void uninstall();
void help(char *thiscmd);

// Standard console application entry point.
int main(int argc, char **argv)
{
  SERVICE_TABLE_ENTRY serviceTable[] = {
    { _T(""), &ServiceMain },
    { NULL, NULL }
  };
    
  if (StartServiceCtrlDispatcher(serviceTable)){
    return 0;
  }else if (GetLastError() == ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT){
    if(argc>1){
      if(strcmp(argv[1],"install")==0){
        install();
      }else if(strcmp(argv[1],"uninstall")==0){
        uninstall();
      }else{
        help(argv[0]);
      }
    }else{
      help(argv[0]);
    }
    return 0;
  }else{
    return -2;
  }
}

// Main function to be executed as entire service code.
void WINAPI ServiceMain(DWORD argc, LPTSTR *argv)
{
  g_ServiceStatusHandle = RegisterServiceCtrlHandlerEx(_T("SERVICE NAME"), &HandlerEx, NULL);
  ReportStatus(SERVICE_START_PENDING);
  g_StopEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
  
  // Po zapnuti:
  system("C:\\BAT\\start.bat");
  
  ReportStatus(SERVICE_RUNNING);

  while (WaitForSingleObject(g_StopEvent,3600000)!=WAIT_OBJECT_0){
    
    // Kazdou hodinu:
    system("C:\\BAT\\hodina.bat");
    
  }

  ReportStatus(SERVICE_STOP_PENDING);
  
  // Pred vypnutim:
  system("C:\\BAT\\stop.bat");
  
  CloseHandle(g_StopEvent);
  ReportStatus(SERVICE_STOPPED);
}

void ReportStatus(DWORD state)
{
  g_CurrentState = state;
  SERVICE_STATUS serviceStatus = {
    SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS,
    g_CurrentState,
    state == SERVICE_START_PENDING ? 0 : SERVICE_ACCEPT_STOP | SERVICE_ACCEPT_SHUTDOWN,
    NO_ERROR,
    0,
    0,
    0,
  };
  SetServiceStatus(g_ServiceStatusHandle, &serviceStatus);
}

void ReportProgressStatus(DWORD state, DWORD checkPoint, DWORD waitHint)
{
  g_CurrentState = state;
  SERVICE_STATUS serviceStatus = {
    SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS,
    g_CurrentState,
    state == SERVICE_START_PENDING ? 0 : SERVICE_ACCEPT_STOP | SERVICE_ACCEPT_SHUTDOWN,
    NO_ERROR,
    0,
    checkPoint,
    waitHint,
  };
  SetServiceStatus(g_ServiceStatusHandle, &serviceStatus);
}

void ReportErrorStatus(DWORD errorCode)
{
  g_CurrentState = SERVICE_STOPPED;
  SERVICE_STATUS serviceStatus = {
    SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS,
    g_CurrentState,
    0,
    ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR,
    errorCode,
    0,
    0,
  };
  SetServiceStatus(g_ServiceStatusHandle, &serviceStatus);
}

// Handler for service control events.
DWORD WINAPI HandlerEx(DWORD control, DWORD eventType, void *eventData, void *context)
{
  switch (control)
  {
  // Entrie system is shutting down.
  case SERVICE_CONTROL_SHUTDOWN:
    g_SystemShutdown = true;
    // continue...
  // Service is being stopped.
  case SERVICE_CONTROL_STOP:
    ReportStatus(SERVICE_STOP_PENDING);
    SetEvent(g_StopEvent);
    break;
  // Ignoring all other events, but we must always report service status.
  default:
    ReportStatus(g_CurrentState);
    break;
  }
  return NO_ERROR;
}

void install(){
  SC_HANDLE schSCManager;
  SC_HANDLE schService;
  TCHAR szPath[MAX_PATH];

  if( !GetModuleFileName( NULL, szPath, MAX_PATH ) )
  {
    printf("Cannot install service (%d)\n", GetLastError());
    return;
  }
  
  schSCManager = OpenSCManager( 
    NULL,          // local computer
    NULL,          // ServicesActive database 
    SC_MANAGER_ALL_ACCESS); // full access rights 
 
  if (NULL == schSCManager) 
  {
    printf("OpenSCManager failed (%d)\n", GetLastError());
    printf("Spoustite tento prikaz jako spravce?\n");
    return;
  }
  
  schService = CreateService( 
    schSCManager,       // SCM database 
    SVCNAME,          // name of service 
    SVCDESC,          // service name to display 
    SERVICE_ALL_ACCESS,    // desired access 
    SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS, // service type 
    SERVICE_AUTO_START,    // start type 
    SERVICE_ERROR_NORMAL,   // error control type 
    szPath,          // path to service's binary 
    NULL,           // no load ordering group 
    NULL,           // no tag identifier 
    "Tcpip\0lmhosts\0",    // dependencies 
    NULL,           // LocalSystem account 
    NULL);           // no password 
 
  if (schService == NULL) 
  {
    printf("CreateService failed (%d)\n", GetLastError());
    printf("Treba uz je sluzba nainstalovana?\n");
    CloseServiceHandle(schSCManager);
    return;
  }
  else printf("Service installed successfully\n");
  CloseServiceHandle(schService); 
  CloseServiceHandle(schSCManager);
}

void uninstall(){
  SC_HANDLE schSCManager;
  SC_HANDLE schService;
  SERVICE_STATUS ssStatus; 
 
  schSCManager = OpenSCManager( 
    NULL,          // local computer
    NULL,          // ServicesActive database 
    SC_MANAGER_ALL_ACCESS); // full access rights 
 
  if (NULL == schSCManager) 
  {
    printf("OpenSCManager failed (%d)\n", GetLastError());
    printf("Spoustite tento prikaz jako spravce?\n");
    return;
  }

  // Get a handle to the service.

  schService = OpenService( 
    schSCManager,    // SCM database 
    SVCNAME,      // name of service 
    DELETE);      // need delete access 
 
  if (schService == NULL)
  { 
    printf("OpenService failed (%d)\n", GetLastError()); 
    printf("Treba neni sluzba nainstalovana?\n");
    CloseServiceHandle(schSCManager);
    return;
  }
 
  if (! DeleteService(schService) ) 
  {
    printf("DeleteService failed (%d)\n", GetLastError());
    printf("Treba neni sluzba nainstalovana?\n");
  }
  else printf("Service deleted successfully\n"); 
  CloseServiceHandle(schService); 
  CloseServiceHandle(schSCManager);
}

void help(char *thiscmd){
  printf("\nToto je program, ktery se instaluje jako sluzba a\n");
  printf("pri startu, vypinani pocitace a kazdou hodinu\n");
  printf("spousti prislusne skripty z C:\\BAT\n");
  printf("(start.bat;stop.bat;hodina.bat)\n");
  printf("Moznosti:\n");
  printf(" %s install  Nainstaluje sluzbu\n",thiscmd);
  printf(" %s uninstall Odinstaluje sluzbu\n",thiscmd);
  printf(" net start %s Spusti sluzbu\n",SVCNAME);
  printf(" net stop %s  Zastavi sluzbu\n",SVCNAME);
  printf("\nAutor: Jan Kalina\n");
}

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.