Kategorie: Obecné

Winlogon - Správce přihlášení Windows

Winlogon je správcem přihlášení, tedy něco jako Windowsové GDM/KDM. Stará se zejména o přihlašovací obrazovku a konfiguruje se skrze registry.

Sepsáno podle Windows XP, v jiných verzích by ale mělo být podobné.

Konfigurace Winlogon

Konfigurace samotného správce přihlášení se nachází v klíči:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

AutoAdminLogon - automatické přihlášení

Výchozí 0, zapnuto 1 vyžaduje vyplnění DefaultDomainName, DefaultUserName a také DefaultPassword. (DefaultPassword běžně neexistuje a je potřeba ho vytvořit)

DefaultDomainName - výchozí doména

Výchozí je název počítače, (Přihlášení k místnímu účtu) jinak název domény. Pokud je zapnuto AutoAdminLogon, použije se pro přihlášení, jinak představuje výchozí volbu v přihlašovacím dialogu.

DefaultUserName - výchozí uživatelské jméno

Výchozí je uživatelské jméno naposledy přihlášeného uživatele. Pokud je zapnuto AutoAdminLogon, použije se pro přihlášení, jinak představuje výchozí přihlašovací jméno v přihlašovacím dialogu. Pokud ponecháte prázdné, použije se uživatelské jméno posledního přihlášeného uživatele.

Shell - správce sezení

Podobné linuxovému shellu - je to program který se spustí po přihlášení uživatele pod jeho právy. Výchozí je:
Explorer.exe
Tedy Průzkumník, který zde zajišťuje zobrazení ikon na ploše, hlavní panel i nabídku start. Můžete ho ale zkusit nahradit

Bezpečnostní politiky

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system

dontdisplaylastusername - Nezobrazovat poslední zadané uživatelské jméno

Pokud nastavíte na 1, nebude DefaultUserName neustále přepisováno na poslední použité uživatelské jméno.

Výchozí profil (.default)

Tato část registru spadá pod profil Default user. Mimo výchozích nastavení zde můžete nastavit také profil přihlašovací obrazovky. Důležitá je zejména větev:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop

Wallpaper - Pozadí plochy

Pokud nechcete, ponechte prázdné, jinak například:
C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Nebe.bmp

SCRNSAVE.EXE - Spořič obrazovky (výběr)

Výchozí: (Windows XP)
logon.scr

ScreenSaveActive - Spořič obrazovky (zapnutí/vypnutí)

Výchozí 1, vypnutý 0.

DragFullWindows - Během přetahování zobrazovat obsah okna

0Přesouvat pouze okraje
1Přesouvat celé okno
2Výchozí hodnota

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.